Kontakty

Rozbalte si informace


Název:  Základní škola Český Krumlov, Plešivec 249
 Adresa:  Plešivec 249, 381 01 Český Krumlov 
 tel.  380 728 252
 e-mail:  zsplesivec@zsplesivec.cz
 www:  www.zsplesivec.cz
 Číslo účtu:  212082343/0300 ČSOB
 IČO:  00583740
 REDIZO:  600059171
 Účetní:  773 444 586, 380 729 070 
 Školní jídelna:  773 444 583, 380 728 249 
 Zřizovatel:    Město Český Krumlov

Vedení školy

Mgr. Neumannová Jaroslava - ředitelka školy  773 444 581
Mgr. Boháč Lukáš - zástupce ředitelky  773 444 585

Školní poradenské centrum

Mgr. Šímová Viola
- výchovná poradkyně pro 1. i 2. stupeň  773 797 475 
Mgr. Miroslav Novák
- metodik prevence 777 481 261, schranka.duvery@zsplesivec.cz
Lenka Tomková - preventistka řečové výchovy (logopedické služby) 603 554 640

Pracovníci školního poradenského centra mohou poskytovat kontakty na externí odborníky.

Metodici a koordinátoři

Mgr. Dagmar Kopřivová - metodik EVVO
Mgr. Petr Ondřich  - ICT koordinátor  773 444 587

Školní družina a školní klub

Kouba Lukáš - vedoucí vychovatel školní družiny a klubu, oddělení Džungle  773 444 588
Bc. Hana Maršánová, DiS. - školní družina - oddělení U opic   778 527 211 
Eliška Tonková, DiS. - školní družina - oddělení Mraveniště   778 527 212
Eva Schwarzová - školní klub   773 444 584

Další kontakty

Nográdyová Hana - hospodářka školy  773 444 586, 380 729 070 
Vávrová Liběna - vedoucí školní jídelny  773 444 583
Ing. Lubor Kitzler - školník 777 481 262


Poloha školy

Evropa - Česká republika - Jihočeský kraj - Český Krumlov
Souřadnice vchodu školy podle GPS: 48° 48´ 05,2 severní šířky 14° 18´ 43,9 východní délky


podrobnosti