Adopce afrických dětí

Rozbalte si informace


V roce 2010 se naše škola zapojila do projektu Adopce afrických dětí. Jeho cílem je zajistit vzdělání dětem, jejichž rodiče si nemohou dovolit hradit školné a výdaje spojené s výukou. Osvojili jsme dívku Mercyline KEGEGE, které hradíme roční školné ve výši 7200 Kč. Potřebnou částku získáváme prodejem výrobků na vánočním jarmarku. Mercyline pochází z africké Keni, je jí 19 let a navštěvuje střední školu ve městě Nyamira. Její maminka je vážně nemocná a tatínek zemřel na AIDS.

http://www.centrumdialog.cz/adopce?dite=60845