Zápis do 1. tříd

Rozbalte si informace


Zápis dětí do 1. tříd na školní rok 2019/2020 proběhne na naší škole v pátek 5. dubna 2019 od 13:00 do 17:00. Těšíme se na všechny nové žáčky i jejich rodiče.

Abychom Vám zápis do 1. tříd co nejvíce usnadnili a abyste se vyhnuli dlouhému čekání, než přijdete s Vaším dítětem na řadu, připravili jsme pro Vás časový harmonogram zápisu.

Časový harmonogram naleznete v této tabulce, která bude průběžně aktualizována.

Čas zápisu si můžete zvolit prostřednictvím tohoto formuláře.

Pokud nevyužijete možnosti výběru času (nebudete zapsáni v tabulce), budete muset v den zápisu počkat na volný termín.

K zápisu s sebou přineste následující doklady:
  • občanský průkaz zákonného zástupce
  • rodný list dítěte
  • rozhodnutí o odkladu školní docházky, pokud bylo vydáno
  • v případě zájmu o odklad školní docházky - doporučení příslušného školského poradenského zařízení a doporučení odborného lékaře nebo klinického psychologa

Rozdělení budoucích prvňáčků do tříd: